Kerk

1959

Deze Rooms Katholieke kerk, gewijd aan Sint Petrus en Paulus, was een belangrijke wederopbouwkerk die de door oorlogsgeweld in 1944 verwoeste voorganger verving.


Nieuwe kerk

Al snel na de oorlog wilde men in Arcen een nieuwe kerk bouwen. In 1948 werd er inderhaast een noodkerk gebouwd aan de Wal (nu woonzorghuis).

Het duurde tot 1954 voor de definitieve plannen voor dit kerkgebouw rond waren. De bouwvergunning werd echter pas op 16 mei 1958 afgegeven. Op 28 september 1958 werd de eerste steen gelegd. Deze ‘’eerste steen’’ bevindt zich rechts van de hoofdingang op ooghoogte.

Placeholder for Kerk 1Kerk 1
Placeholder for Kerk 2Kerk 2
Placeholder for Kerk 3Kerk 3
Placeholder for Kerk 5Kerk 5

Interessante compositie

Architect Valk ontwierp het gebouw met 720 zitplaatsen. Zijn collega Frans Stoks uit Venlo droeg veel bij in de uitvoering van de verschillende details. Het grondplan is gebaseerd op een basilicale kerk en is opgebouwd uit een relatief lang middenschip, waarin aan de zuidzijde twee vierkante torens en een voorportaal zijn opgenomen. De toren aan de zijde van de Wal is 25 meter hoog en herbergt drie klokken. De toren aan de zijde van de Kerkstraat is een verdieping lager en heeft een hoogte van 20 meter. Beide torens zijn gedekt met leien. Aan het zuidertransept is de sacristie gebouwd, evenwijdig aan de lengteas van het schip. Beide torens zijn voorzien van een uitbouw met een lessenaarsdak, waarin een doopkapel en een Mariakapel zijn ondergebracht.

Het interessante aan de kerk is de compositie van schijnbaar losse elementen van verschillende hoogten, volumes en dakvormen. De afwisseling van lessenaarsdaken, zadeldaken, geknikte dakhellingen, ingesnoerde spitsen en tentdaken versterken het karakter van het bouwwerk. In de topgevel van het middenschip is een roosvenster aangebracht met glas-in-loodramen. Kenmerkend zijn verder een wisselend gebruik van bruinrode bakstenen met natuursteen.

Placeholder for Kerk 6Kerk 6
Placeholder for Kerk 8Kerk 8

Rijksmonument

Op 20 december 1959 werd de kerk ingezegend door deken M. Strijkers. Bouwpastoor was P.W.J. van der Sterren. (Pastoor in Arcen van 1954 tot 1967)

De kerk is een rijksmonument, niet vanwege het gebouw zelf, maar vanwege twee klokken uit 1681 en 1682, een grafzerk van Pastoor Jonckers uit 1723 en een houten kruisbeeldje.

Placeholder for Kerk 9Kerk 9
Placeholder for Kerk 11Kerk 11

Je raakt niet uitgekeken in Arcen

Infopunkt

Oudste pand

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 48Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 48
Infopunkt

Oudste woning

Schans 1

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 09Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 09
Infopunkt

Mariaklok

Burgemeester Gubbelsplein 1

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 44Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 44
Infopunkt

Raadhuis

Raadhuisplein 1

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 02Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 02
Infopunkt

Klooster

Op de Hor 5

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 31Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 31
Infopunkt

Klosterhoaf

Wal 32

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 36Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 36