Oudste woning

1737

Dit pand met de opvallende topgevel is het oudste gebouw binnen de vesting Arcen dat nog als woning in gebruik is. Het is een rijksmonument.

In het register van rijksmonumenten staat het pand vermeld als: ‘’Huis met aan de straat een gezwenkte topgevel, tandlijsten en het ankerjaartal 1737’’.


Boeren met paardenstal

Tot in de jaren ‘60 van de vorige eeuw was het pand een boerderij met aan de achterzijde een schuur en paardenstal. De koestal stond in directe verbinding met de woonkeuken en fungeerde ’s winters als bijverwarming.

Placeholder for Schans 1Schans 1
Placeholder for SchansSchans

Kunstgalerie

Na de beëindiging van het boerenbedrijf werd het nog tot 1986 bewoond door de twee broers Gerrit en Harie Berghs en hun zus Marie (alle drie ongetrouwd). Na het, als laatste, overlijden van Gerrit werd het pand door de erven in hetzelfde jaar verkocht aan kunstenaar Ruud van der Beele die er vanaf 1987 een kunstgalerij in vestigde (www.ruudvanderbeele.nl).

Placeholder for Schans 3Schans 3
Placeholder for Schans 4Schans 4

Uit het boekje ‘’De herbergierster van Arcen’’ door auteur Han Berghs:

Het huis aan de Schans was in 1737 helemaal opnieuw gebouwd en maakte vroeger deel uit van een grote boerderij met een brede gang in het midden en een grote vakwerkschuur achter de twee gedeelten. In later jaren werden beide gedeelten door de erfgenamen verdeeld een daarna nogmaals in tweeën gesplitst zodat in het midden van d 19e eeuw de oorspronkelijke boerderij uit vier woningen bestond. Uiteindelijk zijn het weer twee aparte huizen geworden aan het einde van de 19e eeuw.


Je raakt niet uitgekeken in Arcen

Infopunkt

Raadhuis

Raadhuisplein 1

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 02Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 02
Infopunkt

Oudste pand

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 48Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 48
Infopunkt

Klosterhoaf

Wal 32

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 36Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 36
Infopunkt

Mariaklok

Burgemeester Gubbelsplein 1

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 44Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 44
Infopunkt

Kerk

Burgemeester Gubbelsplein 1

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 49Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 49
Infopunkt

Klooster

Op de Hor 5

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 31Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 31