Klosterhoaf

Wal 32, 5944 AW Arcen

1948

Dit gebouw werd in 1947/1948 gebouwd als noodkerk en was als zodanig in gebruik tot eind 1959.


Noodkerk

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de eeuwenoude kerk van Arcen zo verwoest dat wederopbouw zich niet loonde. De heilige missen werden na de beschieting van de kerktoren opgedragen in de noodkerk aan het Wimke, de voormalige jongensschool van het dorp. Uiteraard wilde men zo snel mogelijk een nieuwe kerk bouwen, maar dit had veel meer tijd nodig. Er werd besloten een noodkerk te bouwen. Aan de Wal in de tuin van het voormalige klooster der Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid was hiervoor plaats. In november 1947 werd de bouw van deze noodkerk voor 69.100 gulden gegund aan de plaatselijke aannemer Sjeng Coenders. De architect was Harrie Koene uit Maastricht.

Na de bouw van een goed half jaar werd op 11 juli 1948 de nieuwe noodkerk ingezegend en in gebruik genomen. Het gebouw kon door middel van grote rolluiken in twee delen worden gesplitst, zodat het aantal zitplaatsen bij grotere plechtigheden aanzienlijk kon worden uitgebreid. Dit achterste deel had ook aan de linkerzijde nog zware rolluiken die in verbinding stonden met een recreatieruimte.


Diverse functies

Na de bouw van de nieuwe kerk eind 1959 werd het pand door de gemeente aangekocht. Na een ingrijpende verbouwing werd de kerk getransformeerd in een sportzaal, bibliotheek en vergaderzaaltje. Op de bovenverdieping werd tevens een conciërgewoning gerealiseerd, die werd bewoond door Wynand Beerkens, die ook koster was van de parochie. In 1967 werd de aanwinst feestelijk geopend door Dr. Charles van Rooy, de gouverneur van de provincie Limburg.


Gemeenschapshuis Klosterhoaf

Na de realisatie van de nieuwe basisschool en een sportzaal in 1975 aan ’t Wijdtveld werd het pand weer overbodig. Na enkele jaren van leegstand werd het in 1981/1982 verbouwd tot gemeenschapshuis met de naam 'Klosterhoaf' vanwege de ligging in de voormalige tuin van het zuster-klooster. Ruim 30 jaar werd het intensief gebruikt voor concerten, carnavalszittingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten.


Woonzorgvoorziening

In 2007 werd er een masterplan gepresenteerd voor een groot multifunctionele gebouw met scholen, kinderopvang, sportzaal, gemeenschapshuis met foyer en vergaderruimtes. Dit gebouw kreeg de naam 'De Schans' en werd eind 2016 in gebruik genomen. De Klosterhoaf stond vanaf die dag leeg en lang leek sloop de enige optie. Maar zo ver kwam het niet.

Het Dorpsontwikkelingsplan Arcen lag ten grondslag aan het idee om in de Klosterhoaf een woonzorgvoorziening voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking te gaan realiseren. Er werd een werkgroep samengesteld onder voorzitterschap van Toon Drissen die de mogelijkheid ging onderzoeken. Uiteindelijk werd samen met zorgorganisatie Proteion, de zorgondernemers Ellen Wilbers en Leon Janssen en de gemeente Venlo het plan van de dorpsraad realiteit. Na een grondige renovatie is er nu plaats voor 25 appartementen verdeeld over twee etages met elk een grote gezamenlijke woonkamer en een keuken waar dagelijks vers gekookt wordt. Voor de bewoners is er een geheel afgesloten tuin waar het heerlijk verblijven is onder de grote oude bomen van de buren. Sinds maart 2020 heeft Arcen eindelijk een eigen kleinschalige woonzorgvoorziening midden in het dorp met de vertrouwde naam: Klosterhoaf.


Je raakt niet uitgekeken in Arcen

Locatie

Oudste pand

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 48Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 48
Locatie

Oudste woning

Schans 1

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 09Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 09
Locatie

Mariaklok

Burgemeester Gubbelsplein 1

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 44Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 44
Locatie

Raadhuis

Raadhuisplein 1

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 02Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 02
Locatie

Kerk

Burgemeester Gubbelsplein 1

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 49Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 49
Locatie

Klooster

Op de Hor 5

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 31Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 31