Klooster

Op De Hor 5, 5944 AN Arcen

1882

In het jaar 1881 kwamen Hubertus Braem, Jules van der Heyden, Ferdi­nand Keder en Johannes Timmermans bij elkaar voor de oprichting van een “Vereeniging tot bevordering van Gewoon en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs voor Meisjes te Arcen”, een bijzondere (katholieke) school voor meisjes. Arcen had toen alleen nog maar openbaar onderwijs voor jongens.

In de herfst van 1881 al startte de bouw van het St. Josephklooster en de hieraan verbonden school op de Hor. Zo kwamen op 29 augustus 1882 de eerste zusters vanuit Steyl naar Arcen om hier een bewaarschool en huis­houdonderwijs te realiseren.


Onderwijs

De zusters waren belast met het voorbereidend onderwijs in de bewaarschool aan jongens en meisjes tot 6 jaar, voor het lager onderwijs aan meisjes van 6 jaar en ouder én voor het onderwijs in handwerken aan meisjes die aan de leerplicht voldaan hadden, gedurende de win­termaanden. Hier moesten de ouders schoolgeld voor bij­dragen. In 1885 kon pas het lager onder­wijs aan meisjes uit het dorp gerealiseerd worden en gaven hier vijf zusters les.


Ontwikkeling begin 20e eeuw

In 1894 werd een nieuwe bewaarschool achter het klooster gebouwd en het oude bewaarschoollokaal werd voor het lager onderwijs ingericht. Op 7 februari 1922 was de nieuwe lagere school aan de Wal, pal tegenover het klooster gereed. In de zuidelijke helft kwamen de jongens en in de noordelijke helft de meisjes. In 1928 pas werd ook de jongensschool van openbaar onderwijs omgezet naar bijzonder onderwijs. De leeggekomen lokalen in het klooster werden o.a. gebruikt voor het Groene Kruis (de wijkverpleging).


Electriciteit

In 1929 werd er grondig verbouwd. In alle lokalen in het klooster kwam elektriciteit en er werd een wasmachine aangeschaft, want de zusters deden ook de was voor de kerken van Arcen, Lomm en Wellerlooi. Ook kregen de zusters voor de zieken een hoogtezon. Later was ook het consultatiebureau in het klooster gevestigd, waar vaak meer dan twintig kinderen door de dokter onderzocht werden. De bewaarschool had in die tijd rond de 80 kinderen en de meisjesschool zelfs 120.


Goddelijke voorzienigheid

De zusters van de Goddelijke Voorzienigheid hebben jarenlang in Arcen goed werk verricht op gebied van onderwijs, wijkverpleging, jeugdwerk (Katholieke Jeugd Vereniging)en het consultatiebureau voor baby’s. De taken die de zusters in de eerste helft van de vorige eeuw hadden, werden in de loop der jaren overgenomen door niet-kloosterlingen.


Appartementen

Het aantal zusters werd minder en in 1952 was het bestuur van de Ned. Provincie der zusters van de Goddelijke Voorzienigheid ge­noodzaakt alle zusters uit Arcen terug te roepen en het klooster op de Hor te verla­ten. Het gebouw werd verkocht en de bewaarschool, de kapel, de refter, de keuken en de slaapcellen van de nonnen zijn verbouwd tot 4 appartementen.


Je raakt niet uitgekeken in Arcen

Locatie

Oudste pand

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 48Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 48
Locatie

Oudste woning

Schans 1

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 09Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 09
Locatie

Mariaklok

Burgemeester Gubbelsplein 1

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 44Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 44
Locatie

Raadhuis

Raadhuisplein 1

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 02Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 02
Locatie

Kerk

Burgemeester Gubbelsplein 1

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 49Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 49
Locatie

Klosterhoaf

Wal 32

Placeholder for Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 36Stichting Heemkunde Arcen 010524 route Arcen 36